Profesjonalna obsługa księgowa

dla małych i średnich firm

Zakres usług


Księgi przychodów i rozchodów

Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR, sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców i inne


Księgi handlowe

Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, dekretacja dokumentów, uzgadnianie kont rozrachunkowych, zestawienie obrotów i sald i inne


Ryczałt

Sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, zapis przychodów w ewidencji sprzedaży, wyliczenie zobowiązania podatkowego, sporządzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców i inne


Obsługa kadrowa

Sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, powadzenie akt osobowych pracownika, prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników i inne


Obsługa płacowa

Sporządzanie list płac z umów o pracę, sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych, sporządzanie druków ZUS RMUA, sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B) i inne


Inne

Rozliczanie VAT od materiałów budowlanych (z tytułu ulgi mieszkaniowej): kwalifikacja materiałów podlegających odliczeniu VAT; przygotowywanie zestawień faktur uwzględnionych w deklaracji VZM-1; deklaracje

Dlaczego my?

Wyspecjalizowana kadra!

Wyspecjalizowana kadra!

Złożoność i częstotliwość zmian w przepisach gospodarczych może stwarzać wiele problemów! Powierz prowadzenie księgowości naszej wyspecjalizowanej kadrze i zapomnij o niedogodnościach!

Pełen zakres obsługi

Pełen zakres obsługi

Obsługujemy w pełnym zakresie małe i średnie firmy. Nasze doświadczenie pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach i sprawach urzędowych.

Czas to pieniądz!

Czas to pieniądz!

Swoją ofertę kierujemy do osób i firm zainteresowanych obniżeniem kosztów oraz oszczędnościami czasu poświęcanego samodzielnej obsłudze księgowej.